Rekrutacja

Zapraszamy do

V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku


najlepszy wybór dla najlepszego ucznia
☆ ☆ ☆ Najlepszy Twój wybór ☆ ☆ ☆

Szanowni Kandydacie,

Nieczęsto w zabytkowym budynku możesz odnaleźć swoją przyszłość, a w stuletnich murach energię i entuzjazm. W „Piątce”, chociaż historia przechadza się tuż koło Ciebie, Ty korzystasz na co dzień z mobilnych aplikacji oraz wifi. Przebywasz w gwarnym tłumie ludzi ciekawych świata. Dużo się uczysz, ale jednocześnie na wyciągnięcie ręki masz sztukę, sport, udział w przedstawieniach, naukowe wykłady, przedmiotowe konkursy, atrakcyjne wycieczki i występy sceniczne. Narzekasz na tłok, za to co chwilę spotykasz znajomych. Zaczynasz o siódmej trzydzieści, ale dzięki temu wcześniej kończysz. Klasówki spędzają Ci sen z powiek, za to potem zdajesz maturę z wysokim wynikiem. Być może i tak nie uwierzysz, póki sam tu nie wstąpisz. Drzwi zawsze są otwarte, a wszystkie drogi prowadzą na ulicę Polanki, pod numer 130.

Zapraszamy!

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
Elżbieta Piszczek


Jesteśmy zawsze wysoko oceniani w
rankingach szkół ponadgimnazjalnych w Polsce


Ranking Perspektyw 2018: 1 miejsce w Gdańsku, 2 miejsce w woj. pomorskim, 43 miejsce w Polsce (wyniki egzaminu maturalnego), 49 miejsce w Polsce

Ranking Perspektyw 2017: 1 miejsce w Gdańsku, 2 miejsce w woj. pomorskim, 40 miejsce w Polsce (wyniki egzaminu maturalnego), 46 miejsce w Polsce

Ranking Szkół STEM 2016 (w zakresie przedmiotów ścisłych): 1 miejsce w Gdańsku, 3 miejsce w woj. pomorskim, 64 miejsce w Polsce

Ranking Szkół 2017: liceapolskie 4.0: 2 miejsce w Gdańsku, 3 miejsce w woj. pomorskim, 24 miejsce w Polsce

Ranking Szkół 2017: waszaedukacja.pl: 1 miejsce w Gdańsku


Matura 2017


Przedmiot%Liczba maturzystówM-c w PolsceM-c w woj.Ocena w skali staninowej
j. polski (PP)74172791bardzo wysoka
matematyka (PP)85172515wysoka
j. angielski (PP)97161212wysoka
j.polski (PR)7749455wysoka
matematyka (PR)6679595wysoka
j. angielski (PR)86157273wysoka
biologia (PR)7154192bardzo wysoka
chemia (PR)7051393wysoka
fizyka (PR)5825756wysoka
geografia (PR)6022785bardzo wysoka
historia (PR)5618763wysoka
WoS (PR)5515455wysoka

Matura 2016


Przedmiot%Liczba maturzystówM-c w PolsceM-c w woj.Ocena w skali staninowej
j. polski (PP)74179536wysoka
matematyka (PP)86179464wysoka
j. angielski (PP)97166103badzo wysoka
j.polski (PR)73471689powyżej średniej
matematyka (PR)6676213wysoka
j. angielski (PR)85162213wysoka
biologia (PR)6959263bardzo wysoka
chemia (PR)6657223wysoka
fizyka (PR)6324486wysoka
geografia (PR)6428826bardzo wysoka
historia (PR)61251026wysoka
WoS (PR)5119894wysoka
informatyka (PR)6319423wysoka

Nasi absolwenci pracują, żyją w wielu krajach